FAQs Complain Problems

मिति २०७५/१/२६ गते का दिन दुर्गा भगवती गाउँ पालिका जिल्लाको प्रथम खुल्ला दिशा मुक्त गाउँ पालिका घोषणा हुन सफल भएकोमा सम्पूर्ण गाउँ बासी लाई हार्दिक बधाइ |

जाँच एंव रिङ्गपेसरी, स्क्रिनिङ्ग सेटलाइट सेवा लामो जन्मान्तरको लागि स्वास्थ्य प्रवद्र्धन अभियना र खोप सम्बन्धि म.स्वा.स्व.से को अभिमुखिकरण ।